MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Clear Field

Kombinace výkonu a nové Clearfield technologie ochrany proti plevelům

Z pohledu zemědělce je společnost Monsanto dlouhodobým partnerem pěstitelů řepek, kterým každoročně přináší vylepšení v oblasti pěstování a šlechtění nových výkonných materiálů. Ty jsou vyšlechtěny v evropských oblastech a jsou šité na míru do našich českých a slovenských podmínek.

Nyní však stojíme před významným milníkem ve šlechtění olejnin, zejména řepek. Na trh přicházejí produkty se zvýšenou odolností vůči skupině velmi významných a účinných látek obsažených v herbicidech. Tato nová vlastnost, vložena do konvenčních materiálů standartní šlechtitelskou metodou, je bonusem k vysokému výnosu.

Novinkou v České i Slovenské republice od letošního roku budou Clearfield hybridní řepky, které změní nový pohled na ochranu proti plevelům. Tento systém je založen na kombinaci vysokého účinku herbicidu s účinnou látkou Imazamox spolu s dalšími účinnými látkami a výkonného hybridu řepky DEKALB, který je k tomuto herbicidu tolerantní. Společnost Monsanto jako první v České republice uvede na trh tyto výkonné Clearfield řepky, který umožní pěstiteli dosáhnout vysoký výnos a zároveň flexibilitu v ochraně proti hlavním skupinám plevelů a výdrolu obilovin. Tento systém velice dobře předchází mimo jiné i výdrolu řepek a dalších brukvovitých plevelů, které doprovázejí předplodiny pěstované na pozemcích před několika roky.

Šlechtění hybridů Clearfield se v současné době věnuje skupina šlechtitelů, a vytvářejí tak vhodné materiály do různých podmínek a neustále nabídku rozšiřují. Od roku 2012 je tato technologie postupně uváděna na trh v Evropě. Mezi první země, které uplatnily kombinace Clearfield DEKALB hybridů patří: Maďarsko, Francie, Německo, Polsko a postupně se k nim přidávají další, včetně České a Slovenské republiky. V našem současném evropském portfoliu se nachází celkem čtyři konvenční restaurované hybridy a jeden polotrpasličí hybrid. Dále je v testovacím řízení dalších 16 materiálů, které se budou po důkladném prověření postupně zavádět na náš a také evropský trh.

O nastupující éře novinek společnosti Monsanto svědčí neustálá inovace s cílem maximalizovat výnosy při rozdílné pěstitelské technologii, ročnících a klimatických podmínkách. Cílem šlechtění Clearfield hybridů DEKALB je sestavit restaurovaný hybrid využívající přednosti, které si přenáší z rodičovské linie z různých podmínek na potomstvo. Výsledným produktem je stabilně výnosný hybrid F1 generace umožňující pěstiteli komfortní ochranu proti plevelům. Společnost Monsanto chystá na náš trh několik výkonných hybridů, které jsou prověřovány v místních podmínkách.

V letošním roce si lze již vyzkoušet novinku DK IMMINENT CL .

Jedná se o středně raný hybrid s výnosovou hladinou minimálně na úrovni současných nejpěstovanějších komerčních hybridů. Díky své výbavě vysoké tolerance vůči herbicidu Cleravis umožní pěstiteli efektivně předcházet plevelu a výdrolu v jedné aplikaci na podzim. Tento přizpůsobivý hybrid lze pěstovat na všech hlavních lokalitách vhodných pro pěstování řepky. Zvláště výborných výsledků dosáhl v oblastech suších a teplejších. V chladnějších lokalitách se také osvědčil a za dva poslední roky, kdy zde byl testován, neměl žádné problémy s přezimováním, velice dobře překonal nízké teploty i na polích bez sněhové pokrývky v zimě 2011-12. Jedná se o střední až vyšší rostlinu s velice dobrou větvící schopností ze spodního a středního patra. DK IMMINENT CL je určen pro všechny kategorie pěstitelů v různorodých podmínkách. Je to intenzivní hybrid, který má rychlý start na počátku vegetace a dobře reaguje na intenzifikační zásahy. Zejména se osvědčilo využití regulátoru růstu na podzim a na jaře ve vláhově jistějších oblastech. Z pohledu výživy dusíkem má velmi dobrou schopnost jej maximálně využít i při střední intenzitě, což znamená aplikovat po středních až vyšších dávkách. DK IMMINENT CL lze pěstovat v úrodných podmínkách i v oblastech s minimální vlhkostí na lehčích až středně těžkých půdách. Šlechtitelé do hybridu vložili gen odolnosti vůči phomě RLM7, která skvěle zvládne chránit rostlinu od podzimu až do počátku jara, kdy je tlak phomy většinou nejvyšší.

Závěrem lze říci, že tato první "Clearfield vlaštovka" bude v následujících sezónách doplněna o další výkonné hybridy. DK IMMINENT CL bylo možné již vloni vidět na všech lokalitách polních dnů BASF, kde byl demonstrován vysoký výnos a tolerance vůči širokospektrálnímu herbicidu Cleravis. Letos opět bude přítomen na celé řadě lokalit polních pokusů společností Monsanto, BASF a SPZO.

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017