MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Moderní technologie

Zemědělské technologie pro nové tisíciletí

Biotechnologie poskytly svým uživatelům nové možnosti efektivních řešení v řadě výrobních odvětví. Lze říci, že zemědělství je ve srovnání s ostatními obory, jako je farmacie nebo potravinářství, teprve na začátku cesty objevování a praktického uplatnění těchto moderních technologií. Jejich mimořádná hodnota byla potvrzena zemědělskou prvovýrobou - biotechnologie nabídly způsob, jak vylepšit ekonomiku zemědělství zjednodušením pracovních operací a zvýšením kvality a objemu produkce. Společnost Monsanto se pyšní tím, že svým zakázníkům může nabídnout ty nejefektivnější způsoby řešení jejich problémů jak v podobě svých tradičních technologií, tak i v nově nastupujícím oboru Biotech.

Kritici biotechnologií tvrdí, že jejich používání v zemědělství přináší řadu významných rizik, ta však nebyla nikdy v praxi potvrzena. Naopak skutečnost, že mohou být často k přírodě šetrnější, se v hluku různých dezinformačních kampaní často ztrácí. Absence jakýchkoliv negativních účinků autorizovaných produktů Biotech byla potvrzena řadou studií zkoumajících environmentální rizika, nutriční parametry a zdravotní hlediska obsahových látek potravin a krmiv. Zdravotní a environmentální nezávadnost byla rovněž potvrzena státními registračními institucemi jednotlivých zemí, včetně EU a České republiky.

Monsanto investuje denně 1 milion dolarů do výzkumu a vývoje integrovaných řešení, která kombinují agrochemii, osiva a Biotech s jediným cílem - zajistit efektivitu a kvalitu produkce. Základem integrovaných technologií z oblasti agrochemie jsou produkty značky Roundup®, z oblastí osiv a genomiky DEKALB a Asgrow, Biotech reprezentují základní technologie YieldGard®, Bollgard® a Roundup® Ready.

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017