MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Monitor

Odstraní plevele malé i přerostlé

Jedině MONITOR ničí plevele bez ohledu na jejich velikost a růstové stadium.

  • Chundelku ve všech fázích
  • Pýr
  • Výdrol ječmene a sveřepy
  • S partnery dvouděložné plevele

Ničí chundelku ve všech fázích

67-02.jpg, 22 kB

MONITOR účinkuje na chundelku metlici ve všech růstových a vývojových fázích. Likviduje odnoženou i sloupkující chundelku bez nutnosti zbytečného zvyšování dávek.

Potlačuje pýr

MONITOR potlačuje pýr a tím zvýší výnos pšenice o 500 až 1500 kg/ha. Potlačený pýr nevytváří podzemní zásobní orgány a v období zrání pšenice nevytváří semena. Vysílené rostliny pýru lze v létě zlikvidovat přípravkem ROUNDUP s 99,99% účinkem.

Řeší výdrol ječmene a sveřepy

MONITOR zastaví růst výdrolu ječmene v porostech potravinářské a osivové pšenice. Je nejúčinnějším přípravkem proti sveřepům.

Účinnost přípravků na sveřep jalový (bromus sterilis)
Průměr 5 pokusů, MONSANTO, 2004

67-01.gif, 13 kB

Monitor potlačuje pýr - i v chundelkové dávce 10-13 g/ha zvyšuje výnos až o 0,9 t/ha

Pýr poškozuje pšenici více alelopatickým působením, než přímou konkurencí o světlo a živiny. Kořenovými výměšky potlačuje rostliny pšenice. To vysvětluje jeho vysokou škodlivost i při velmi nízkém výskytu. Již 5 klasů pýru na m2 snižuje výnos pšenice o 0,9 t/ha (graf 1). Nízká dávka přípravku MONITOR 75 WG (10-13 g/ha) potlačí pýr právě v období jeho největší škodlivosti. Pýr přestává škodit v době, kdy pšenice zakládá hlavní výnosotvorné prvky - počet stébel a počet květů v klase. Proto je výnos na pozemcích ošetřených i nízkou dávkou přípravku MONITOR vyšší až o 0,9 t/ha (graf 2).


Graf 1 - Snížení výnosu pšenice v závislosti na intenzitě výskytu pýru. ZVÚ Kroměříž, 2001.


Graf 2 - Vztah mezi dávkou přípravku Monitor a výnosem pšenice. ZVÚ Kroměříž, 2001.

S partnery likviduje dvouděložné plevele

MONITOR samostatně hubí i v poloviční dávce 13 g/ha brukvovité plevele, kokošku, ptačinec, penízek. Významně zlepšuje účinnost partnerů při likvidaci svízele, heřmánků a ostatních dvouděložných plevelů.

Plevel Přípravek/
kombinace
Dávka Poznámka
Chundelka a dvouděložné plevele MONITOR
+ Granstar 75 WG
10-13 g/ha
10-25 g/ha
Brzy zjara na plevele od 2 do 4 pravých listů, na pcháč v listové růžici.
MONITOR
+ Sekator
10-13 g/ha
200-250 g/ha
Od časného jara na plevele od 2 do 10 listů.
MONITOR
+ Arrat
10-13 g/ha
150-200 g/ha
Od 3. listu do konce odnožování pšenice, do 8 přeslenů svízele.
MONITOR
+ Mustang
10-13 g/ha
0,6 l/ha
Pozdnější aplikace za vyšších teplot na vzrostlé plevele a pcháč ve fázi prodlužování.
Pýr MONITOR 20 g/ha Pýr ve 3-4 listech, počátek sloupkování až 2. kolénko pšenice.
Sveřep a výdrol ječmene MONITOR 13 + 13 g/ha Kdykoliv na jaře, v případě dělené dávky 3-4 týdenní prodleva mezi aplikacemi.
© Monsanto Česká republika 2011 - 2017