MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Roundup Ready

rr1Roundup Ready®

Jako důležité mezníky v historii zemědělství lze bez nadsázky označit dvě události. První událostí bylo v roce 1972 objevení molekuly glyfosátu, jež je účinnou látkou populárního neselektivního herbicidu Roundup, vyznačujícího se mimořádně příznivými ekotoxikologickými vlastnostmi. Druhým významným momentem je pak přínos společnosti Monsanto v oblasti biotechnologií a vývoje metod genetického inženýrství, kde se Monsanto stává lídrem aplikovaných biotechnologií v zemědělství. Právě skloubení těchto dvou událostí dalo možnost vzniku zcela unikátních, přímo revolučních postupů v oblasti herbicidní ochrany rostlin.

Roudup Ready® technologii se velmi dobře mezi americkými farmáři, osvědčila také v kombinaci s technologií YieldGard® Corn Borer, tedy s technologií genetické ochrany proti zavíječi kukuřičnému. Tato kombinace genů jedinečným způsobem maximalizuje efektivitu pěstování kukuřice.

Podstatou světově nejrozšířenějších Biotech produktů je tolerance k herbicidu Roundup, tzv. ROUNDUP READY® technologie. ROUNDUP READY® technologie ve spojení s kvalitním šlechtěním hybridů DEKALB® přináší pěstitelům:

  • Maximální využití genetického výnosového potenciálu
  • Časovou flexibilitu ošetření
  • 100% kontrolu nad všemi druhy plevelů (jednoletými i trvalými) po celou dobu vegetace
  • 100% selektivita herbicidního ošetření (nepoškozuje rostliny kukuřice)

Roundup Ready® technologie

Soubor: mto_letak_roundup_ready_laser.pdf

Datum vložení: 09.12.2011

Velikost souboru: 3,94 MB

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017