MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Vize společnosti

Vize a poslání

Dostatek potravin a zdravé životní prostředí. Monsanto zajišťuje produkty a integrovaná řešení, která trvale uspokojí rostoucí světovou potřebu potravin, s cílem šetřit přírodní zdroje, zlepšovat životní prostředí a redukovat náklady v zemědělství.

Závazek

Zemědělství hraje ve světě elementární roli. Společnost Monsanto, která je v tomto oboru lídrem, deklaruje v pěti bodech svůj závazek, který artikuluje korporativní hodnoty a v němž se odráží základní principy chování a jednání v globálním prostředí:

  1. Dialog: Budeme pozorně naslouchat různým názorům a zapojíme se do konstruktivního dialogu, abychom rozšířili naše porozumění problémům a byli tak schopni lépe postihnout potřeby a zájmy celé společnosti.

  2. Respektování: Budeme respektovat náboženská, kulturní a etická hlediska lidí na celém světě. Budeme jednat čestně, odhodlaně, s respektem, upřímně, poctivě, skromně a zásadově. Naší nejvyšší prioritou bude bezpečnost našich zaměstnanců, komunit, kde působíme, našich zákazníků, spotřebitelů a životního prostředí.

  3. Transparentnost: Zajistíme dostupnost, přístupnost a srozumitelnost informací.

  4. Sdílení: Budeme sdílet vědomosti a technologie, abychom podpořili rozvoj vědeckého poznání, zlepšili zemědělství a životní prostředí, zvýšili úrodu a pomohli zemědělcům na celém světě.

  5. Přínosy: Budeme dodávat produkty vysoké kvality, které budou přínosem pro naše zákazníky a pro životní prostředí, se solidní a novátorskou aplikací vědy, přístupem ohleduplného a efektivního správce statků, majíce na zřeteli zásady bezpečnosti a zdraví ve všem, co děláme.

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017