MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Yieldgard

yieldgard3Technický průvodce pro pěstování YieldGard® Corn Borer kukuřice

Pro mnohé pěstitele již není technologie YieldGard vyvinuta společností Monsanto novinkou. Na českých polích se s ní setkávají prostřednictvím YG hybridů značky DEKALB odolným vůči kukuřiči zavíječnému od roku 2005. Spokojenost pěstitelů potvrzují neustále se zvětšující oseté plochy geneticky upravenou kukuřicí. Podle oficiálních informací bylo v roce 2008 oseto genitickou kukuřicí celkem cca 8 400ha!

y1Zavíječ kukuřičný

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je nejvýznamnějším hmyzím škůdcem kukuřice v řadě zemí Evropy. V nejohroženějších oblastech České republiky způsobuje vysoké výnosové ztráty. Larvy zavíječe se živí všemi částmi rostlin, žír ve stéblech (tunelování) způsobuje vyšší lámavost stonků. Poškození palic má kromě negativního vlivu na výnos také mimořádný význam z hlediska zaplísnění, které produkuje nebezpečné mykotoxiny kontaminující zrno i siláž.

Zavíječ kukuřičný má v našich podmínkách zpravidla jednu, v nejteplejších ročnících a oblastech pak výjimečně až dvě generace ročně. K nejohroženějším oblastem patří jižní a střední Morava, střední Čechy, část jižních a východních Čech.

y2

Jak funguje YieldGard® Corn Borer kukuřice

Společnost Monsanto vyvinula technologii YieldGard® umožňující cílenou a trvalou ochranu proti zavíječi kukuřičnému. YieldGard® Corn Borer kukuřice se chrání proti zavíječi produkcí proteinu Cry1Ab, který se přirozeně vyskytuje v půdní bakterii Bacillus thuringiensis (B.t.). Produkty na bázi této bakterie se v zemědělství používají desítky let.

Bt protein Cry1Ab je v zažívacím traktu škůdce aktivován v toxin, který se váže ke specifickým receptorům střevní výstelky. Výsledkem této vazby je toxický účinek na housenky zavíječe, které hynou do 72 hodin. Pro jiné živočichy je Bt protein neškodný, protože nedisponují odpovídajícími receptory. Stráví ho bez vedlejších účinků jako každý jiný protein. Ve srovnání s používanými insekticidy působí kukuřice YieldGard® pouze na cíleného škůdce (na řád hmyzu Lepidoptera) a užitečný hmyz zůstává uchráněn. YieldGard® produkuje dostatečné množství Bt proteinu v listech, stoncích a klasech, kterým se kukuřice účinně chrání proti zavíječi kukuřičnému od výsevu až po sklizeň. Rostliny kukuřice mají možnost se normálně vyvíjet, přijímat živiny, vodu a lépe tak odolávat možným nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Technologie YieldGard® tak vedle kvalitnější a výnosnější produkce celkově přispívá ke zvýšení rentability zemědělské výroby.

Prevence vzniku rezistence zavíječe na Bt. kukuřici

Rezistence je součástí přírodních mechanismů, se kterou se v zemědělství setkáváme např. v podobě vzniku rezistentních populací škůdců a plevelů k určitým skupinám účinných látek. Vývoj rezistentní populace zavíječe musí být brán v úvahu jak při použití insekticidů, tak i v případě pěstování YieldGard® Corn Borer kukuřice. Základem pro oddálení vzniku rezistence je povinnost pěstitele dodržovat zásady řízení vzniku rezistence (tzv. IRM - Insect Resistant Management).

Existuje možnost, že ojedinělí rezistentní jedinci, kteří přežijí v porostu Bt. kukuřice, se mohou mezi sebou křížit a takto dále předávat rezistenci budoucím generacím. Z tohoto důvodu entomologové doporučují jako nejlepší způsob předcházení vzniku rezistentní populace zavíječe na Bt. kukuřici kombinovat pěstování Bt. kukuřice s ne-Bt. kukuřicí (bez vlastnosti rezistence k zavíječi). Porost této ne-Bt. kukuřice se označuje jako refugium (útočiště).

Cílem refugia je udržovat populaci citlivých jedinců, kteří se kříží s případnými rezistentními typy pocházejícícími z porostu Bt. kukuřice. Příští generace produkuje opět jedince citlivé na Bt. kukuřici.

Zásady prevence vzniku rezistence (IRM), povinnosti pěstitele Bt. kukuřice

  • Zasetí refugia je povinné, pokud celková plocha Bt. kukuřice, zasetá pěstitelem, překročí 5 hektarů.
  • Velikost refugia musí tvořit nejméně 20 % celkové plochy zaseté kukuřice. (Příklad: na 10ha poli musí být 2 ha osety refugiem, 8 ha Bt. kukuřicí)
  • Na zasetí porostu refugia je nutné použít osivo ne-Bt. kukuřice (kukuřice bez vlastnosti rezistence k zavíječi).
  • Pěstitel Bt. kukuřice má povinnost založit porost refugia na jím obhospodařovaných pozemcích.
  • Agrotechnika refugia musí být shodná s agrotechnikou pro sousední Bt. kukuřici (s výjimkou možnosti použití ochrany proti zavíječi).
  • Refugium musí být zaseto v blízkosti porostu Bt. kukuřice, max. však do vzdálenosti 750 m od porostu Bt. kukuřice. Za refugium lze považovat porost sousední ne-Bt. kukuřice, jehož majitelem je pěstitel Bt. kukuřice.
  • Vhodně umístěné refugium může zároveň plnit funkci ochranného obsevu v rámci koexistence s ostatními porosty kukuřice.

Technický průvodce pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice

Soubor: technicky-pruvodce-pro-pestovani-yieldgard-corn-borer-kukurice.pdf

Datum vložení: 09.12.2011

Velikost souboru: 877,08 KB

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017